Reglement Speelnatuur

Om de veiligheid van kinderen en ouders in de speeltuin te kunnen garanderen is het belangrijk om naast onze jaarlijkse inspectie, ook een aantal regels af te spreken en deze te handhaven. Hierbij doet de speelnatuur uitdrukkelijk een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders en/of begeleiders, samen bereiken we een veilige situatie in de speeltuin

 

Huisregels Bolderburen

 

De huisregels worden vastgesteld door het bestuur van de stichting Bolderburen

 

Op het terrein van Bolderburen zijn de volgende regels van toepassing:

 

De natuurspeelplaats is

1 april tot 1 oktober van dinsdag t/m zondag geopend van 10.00 uur tot 20.00 uur

1 oktober tot 1 maart van dinsdag t/m zondag geopend 10.00 uur tot 17.00 uur.

Buiten genoemde openingstijden en/of bij gesloten hekken geldt: verboden toegang voor onbevoegden, Art. 461 Wetboek van Strafrecht.

De natuurspeelplaats is vrij toegankelijk; een vrijwillige eigen bijdrage wordt op prijs gesteld

Groepsbezoeken dienen bij voorkeur vooraf te worden aangemeld

Het terrein is uitsluitend te voet toegankelijk

Het terrein is voor kinderen alleen toegankelijk in het bijzijn van een begeleider/ouder

 Niet toegestaan zijn roken, het nuttigen van zelf meegebrachte alcoholhoudende drank en glaswerk

Parkeren mag uitsluitend op het daarvoor bestemde parkeerterrein Honden worden niet toegelaten in de natuurspeeltuin

Als de molen geopend is voor bezoekers mogen kinderen alleen onder begeleiding achter het hek komen

Fietsen dienen gestald te worden op de daarvoor bestemde plek(ken)

De beheerder kan personen met ongewenst gedrag gelasten om het terrein te verlaten

Het gebruik van de speeltoestellen is alleen toegestaan voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn

Betreden van het terrein is op eigen risico. Het bestuur van Bolderburen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van bezoekers of voor lichamelijk letsel

Het is verboden om zonder toestemming de dieren te voeren

Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde bakken

Na het verlaten van de dieren goed de handen wassen bij de wasplaats

 

 

 

 

Versie goedgekeurd in het stichtingsbestuur op 2 juli 2018

 

 

Terug naar Natuurspeeltuin

 

Bolderburen | Prijsseweg 1 | 4105 LE Culemborg | info@bolderburen.net