Reglement Speelnatuur

Om de veiligheid van kinderen en ouders in de speeltuin te kunnen garanderen is het belangrijk om naast onze jaarlijkse inspectie, ook een aantal regels af te spreken en deze te handhaven. Hierbij doet de speelnatuur uitdrukkelijk een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders en/of begeleiders, samen bereiken we een veilige situatie in de speeltuin

 

Huisregels

• In de gehele tuin is roken, alcohol en glas verboden.

• Ouders en begeleiders van de kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het kind.

• Kinderen mogen de speeltuin niet in zonder begeleiding van een volwassene.

• Voor alle kinderen zijn ouders verantwoordelijk.

• Terrein betreden op eigen risico.

• Een professionele groep vanaf 6 personen is op aanvraag  (bijv. kinderopvanggroep/ schoolreisje).

• Groepen betalen 2,50 pp entrée voor 2 uur spelen.

• Pestgedrag wordt niet getolereerd en dient indien nodig te worden gemeld bij een van de tuinbeheerders.

• Bolderburen is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal, vermissing etc.

• De beheerders zijn bevoegd corrigerend op te treden en indien nodig personen de toegang te weigeren dan wel te  ontzeggen.

• Meld een onveilige (speel)situatie direct bij de beheerders.

• Wees attent op loshangende kledingstukken, keycords, koordjes van jassen etc. die  kunnen blijven haken.
•  Het meubilair mag niet verplaatst worden.

• Honden worden niet toegelaten in de tuin.

• Zet uw fiets(en) goed op slot tegen de daarvoor bestemde rekken.

• Parkeer uw auto in daarvoor bestemde parkeervakken en houd de veiligheid op de weg in de gaten.

• Vuilnis deponeren in de daarvoor bestemde bakken.

• De molen is alleen toegankelijk onder begeleiding van de molenaar.

• Na het verlaten van de dieren goed de handen wassen bij de wasplaats.

• Bij vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie.

 

Openingstijden

De tuin is geopend van dinsdag t/m zondag van 10.30-20.00

In de wintermaanden sluit de tuin als de zon ondergaat.

Buiten genoemde openingstijden en/of bij gesloten hekken geldt: Verboden toegang voor onbevoegden, Art.461 Wetboek van strafrecht.

 

 

 

Terug naar Natuurspeeltuin

 

Bolderburen | Prijsseweg 1 | 4105 LE Culemborg | info@bolderburen.net